Корпоративне право

Services

Запоріжжя, адвокат Дудник І.Г., послуги - Корпоративне право

Створення (державна реєстрація) юридичної особи.

Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Державна реєстрація фізичної особи-підприємця.

Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу-підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Отримання витягу про юридичну особу або фізичну особу-підприємця

з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Правова експертиза чинного статуту клієнта,

підготовка пропозицій щодо внесення до нього змін.

Приведення статуту клієнта у відповідність до вимог Закону України

«Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

Складання корпоративного договору.

Складання протоколів загальних зборів учасників/рішень єдиного учасника.

Складання всіх необхідних документів для зміни та державної реєстрації:

найменування юридичної особи (повного та (або) скороченого), її місцезнаходження, розміру статутного капіталу, відомостей про органи управління, керівника або відомостей про керівника, фізичних осіб, які мають право вчиняти правочини від імені юридичної особи без довіреності або відомостей про таких осіб, видів економічної діяльності, інформації для здійснення зв’язку з юридичною особою.

Державна реєстрація філій юридичної особи.

Правовий супровід купівлі-продажу корпоративних прав юридичної особи,

складання всіх необхідних для цього документів, державна реєстрація змін складу учасників (власників) юридичної особи.

Представництво інтересів клієнта-учасника юридичної особи на загальних зборах учасників

(за довіреністю).

Захист прав і законних інтересів клієнта

під час розгляду судами корпоративних спорів.

Судове оскарження рішень загальних зборів учасників юридичної особи.

Юридичні консультації з питань, які пов’язані з корпоративним правом.

Звернувшись до мене, Ви можете розраховувати на повну конфіденційність, захищену адвокатською таємницею.

Я гарантую якість наданих послуг і роблю все необхідне для ефективного захисту прав та інтересів своїх клієнтів.

Мій телефон: +38-067-581-02-70

Я гарантую якість наданих послуг і роблю все необхідне для ефективного захисту прав та інтересів своїх клієнтів.

Мій телефон:

+38-067-581-02-70

Запорізький адвокат - Дудник Ігор Геннадійович. Всі види юридичних послуг

Конфіденційна, кваліфікована, своєчасна та доступна правова допомога

© 2019, All Rights Reserved